Effecten

Effecten tijdens en na de training:

  • Verbetering van concentratie en focus
  • Bevordering van creatief denken
  • Bevordering van rustgevoel
  • Verbetering van de slaapkwaliteit
  • Verhoging van de veerkracht t.o.v. stress.
  • Bloeddruk regulerend, daling van hoge (stress gerelateerde) bloeddruk   
  • Beheersing van angsten (angsten t.g.v. ziekten, faalangst,  trauma’s, stress,… )
  • Positievere mindset
  • Regulering van het lichaamsgewicht (emo- eten)


Studie effecten hartcoherentie Sint-Jozefkliniek Bornem.


" Als de mens rustig is, is zijn hartenklop soepel, de ene hartslag sluit aan op de volgende als parels die elkaar raken in een ketting van rode jade. Dan kunnen  we spreken van een gezond hart." (Huang-Di, 2698-2599 v.C.)